تور استانبول پاییز 99

 • مبدا: تهران
  تاریخ شروع : 1399/09/06
 • هوایی
  ترکیش
  مدت اقامت : 3 شب
 • مقصد: استانبول
  اعتبار تا: 1399/09/30
  
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 1
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

9,540,000 تومان
10,350,000 تومان
8,430,000 تومان
7,460,000 تومان
BB

9,750,000 تومان
10,350,000 تومان
8,635,000 تومان
7,460,000 تومان
BB

10,075,000 تومان
11,050,000 تومان
10,250,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

10,165,000 تومان
11,230,000 تومان
10,250,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

10,425,000 تومان
11,930,000 تومان
10,430,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

10,885,000 تومان
12,675,000 تومان
11,325,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

10,985,000 تومان
12,880,000 تومان
11,115,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

11,095,000 تومان
13,090,000 تومان
11,535,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

11,240,000 تومان
13,970,000 تومان
11,115,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

11,480,000 تومان
13,865,000 تومان
11,305,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

11,515,000 تومان
13,930,000 تومان
11,220,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

11,620,000 تومان
14,135,000 تومان
11,115,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

11,715,000 تومان
14,345,000 تومان
11,115,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

11,925,000 تومان
14,765,000 تومان
11,220,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

12,135,000 تومان
15,180,000 تومان
11,745,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

12,715,000 تومان
16,330,000 تومان
11,640,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

12,770,000 تومان
16,435,000 تومان
12,060,000 تومان
9,010,000 تومان
BB

14,335,000 تومان
22,705,000 تومان
13,415,000 تومان
9,010,000 تومان
هتل ها
 
نام هتل MARBLE TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,540,000تومان 10,350,000تومان 8,430,000تومان 7,460,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Reydel hotel

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,750,000تومان 10,350,000تومان 8,635,000تومان 7,460,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل MAXWELL/FIDE/THE MERWANO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,075,000تومان 11,050,000تومان 10,250,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Delta hotel istanbul

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,165,000تومان 11,230,000تومان 10,250,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل WHITE MONARCH

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,425,000تومان 11,930,000تومان 10,430,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل NOVA PLAZA TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,885,000تومان 12,675,000تومان 11,325,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,985,000تومان 12,880,000تومان 11,115,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Nova Plaza Boutique & Spa

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,095,000تومان 13,090,000تومان 11,535,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Nova Plaza Crystal Hotel

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,240,000تومان 13,970,000تومان 11,115,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل bvs lush hotel taksim

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,480,000تومان 13,865,000تومان 11,305,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل CENTRAL PALACE TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,515,000تومان 13,930,000تومان 11,220,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل TITANIC CITY TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,620,000تومان 14,135,000تومان 11,115,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Holiday Inn Istanbul City

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,715,000تومان 14,345,000تومان 11,115,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل sheraton city center

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,925,000تومان 14,765,000تومان 11,220,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,135,000تومان 15,180,000تومان 11,745,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل ELITE WORLD TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,715,000تومان 16,330,000تومان 11,640,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,770,000تومان 16,435,000تومان 12,060,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,335,000تومان 22,705,000تومان 13,415,000تومان 9,010,000تومان
خدمات BB
توضیحات